Darmowa dostawa od 200zł
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search

Auroville

Spirulina i zioła ajurwedyjskie marki Aurospirul są nierozerwalnie związane z Auroville
– miastem w południowo-wschodnich Indiach, w Tamil Nadu.
Dlaczego to tak ważne? Czym jest Auroville? Jaka jest jego historia i idea?
Dlaczego to miejsce tak bardzo inspiruje?

Mirra Alfassa - Matka i Sri Aurobindo Ghose

Idea i fenomen Auroville

Ogólnie rzecz ujmując Auroville to międzynarodowa wspólnota utworzona w 1968 roku w Indiach, mająca na celu promowanie ludzkiej jedności, duchowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Jego założycielka, Mirra Alfassa znana jako Matka, współpracowniczka indyjskiego filozofa i jogina Sri Aurobindo Ghose, zainspirowała się jego ideami, aby stworzyć miejsce, gdzie ludzie z różnych kultur i narodowości mogą współżyć w harmonii, przekraczając tradycyjne bariery społeczne i polityczne.
Fenomen Auroville tkwi w jego unikalnym charakterze jako eksperymentalnego „miasta przyszłości”. Auroville jest zarządzane przez jego mieszkańców na zasadach samoorganizacji i porozumienia, co oznacza brak tradycyjnych struktur władzy. Społeczność ta skupia się na innowacjach ekologicznych, takich jak odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i regeneracja środowiska naturalnego, co czyni Auroville liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Wartości proekologiczne Auroville i jego mieszkańców

Architektura miasta, w tym ikoniczny Matrimandir (świątynia dedykowana medytacji, symbolizująca idee i ideały Auroville), odzwierciedla jego duchowe i ekologiczne idee. Auroville stanowi wyjątkowy model, w którym globalna społeczność może testować nowe idee w praktyce, co czyni je ważnym miejscem zarówno dla badań naukowych, jak i dla osób poszukujących alternatywnych sposobów życia.

Auroville nie tylko żyje według własnych, wewnętrznie ustalonych zasad, ale także wywiera wpływ na szerszą społeczność międzynarodową, inspirując projekty i inicjatywy związane z pokojem, harmonią oraz zrównoważonym i świadomym życiem. Jego istnienie jako utopia w praktyce, zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekologicznym, czyni z Auroville fascynujący fenomen na skalę światową. Pozostaje ono jednym z najbardziej unikatowych eksperymentów społecznych na świecie, dążąc do realizacji idei globalnej harmonii i zrównoważonego rozwoju. Auroville działa obecnie jako eksperymentalna społeczność, licząca około 3300 mieszkańców z ponad 60 krajów.

Auroville utrzymuje się dzięki darowiznom, grantom oraz dochodom generowanym przez własne przedsiębiorstwa, które często są pionierskimi projektami w swoich dziedzinach, jak np. odnawialna energia czy ekologiczne budownictwo. Społeczność dba o duże obszary zalesione, które sama zasadziła, tworząc ekosystem wspierający lokalną florę i faunę.

Drzewo Banyan - centrum Auroville

Wizja Matki na powstanie Auroville

Spójrzmy jednak na to, na czym opierała się koncepcja Mirry Alfassy, Matki, jeśli chodzi o powstanie miejsca takiego jak Auroville. Dopiero poznanie jej wizji i wskazówek co do funkcjonowania daje pełny obraz wyjątkowości tego miejsca.

Matka wyobrażała sobie Auroville jako miejsce, w którym ludzie z różnych krajów i kultur mogą żyć w harmonii, przekraczając bariery narodowości, religii czy polityki. Przyświecała jej wizja stworzenia „miasta przyszłości”, gdzie rzeczywista ludzka jedność mogłaby zostać osiągnięta poprzez duchowy rozwój i wspólne dążenie do postępu.

Historia i realizacja założenia miasta

Koncepcja Auroville – idealnego miasteczka poświęconego eksperymentowi na temat jedności człowieka – przyszła do Matki już w latach trzydziestych XX wieku. W połowie lat sześćdziesiątych Towarzystwo Sri Aurobindo w Pondicherry zaproponowało jej założenie takiego miejsca. Matka udzieliła błogosławieństwa temu pomysłowi. Koncepcja została następnie przedstawiona rządowi Indii, który wyraził swoje poparcie. Kolejnym krokiem było zaprezentowanie tego pomysłu Zgromadzeniu Ogólnemu UNESCO. W 1966 roku UNESCO jednomyślnie przyjęło uchwałę, uznając to przedsięwzięcie za projekt mający znaczenie dla przyszłości ludzkości, dając tym samym pełne wsparcie.

Ceremonia inauguracji

28 lutego 1968 roku około 5000 osób zebrało się w pobliżu figowca bengalskiego (banyan) w centrum przyszłego miasteczka Auroville na ceremonii inauguracji, w której uczestniczyli przedstawiciele 124 narodów, w tym wszystkich stanów Indii. Przedstawiciele przywieźli ze sobą trochę ziemi ze swojej ojczyzny, którą umieścili w białej urnie w kształcie lotosu, stojącej obecnie w centralnym punkcie Amfiteatru. W tym samym czasie Matka nadała Auroville swój czteropunktowy Statut, który nakreśla jej wizję Auroville.

Wyobrażenie Mirry Alfassy, Matki, o funkcjonowaniu Auroville

Matka wyobrażając sobie Auroville myślała o nim: „Miasto przyszłości” lub „Miasto, którego potrzebuje Ziemia”. Miło to być miejsce, w którym relacje międzyludzkie, które zwykle opierają się niemal wyłącznie na rywalizacji i walce, zostałyby zastąpione relacjami opartymi na naśladowaniu w dobrym czynieniu, współpracy i prawdziwym braterstwie.

Ustanowienie i utrzymanie harmonii i jedności, wymaga, aby wszystkie różne poziomy życia były postrzegane jako współzależne i dlatego naturalnie należy również wziąć pod uwagę żywotny dobrostan każdego człowieka jako członka społeczności. W tym duchu, od początków istnienia Auroville, rozwijane i wdrażane są silne idee dotyczące zdrowej, zbilansowanej i przyjaznej dla środowiska żywności, tj. poprzez rolnictwo organiczne, oczyszczanie wody, gotowanie na energii słonecznej, promocję żywności wegetariańskiej oraz rozwój łatwostrawnych i wysoce odżywczych produktów spożywczych.

Farmy w Auroville

Osoby mieszkające w Auroville wierzą, że istnieje głęboki związek pomiędzy żywnością, społecznością i rolnictwem. Świadoma i zdrowa relacja między jedzeniem i społecznością jest niezwykle ważna w zapewnieniu zrównoważonej i obfitej przyszłości. Dlatego też tak ważne jest dla wszystkich gospodarstw funkcjonujących w Auroville, działanie w oparciu o jedną wizję. Jaką? Produkcję żywności organicznej, dla całej społeczności w sposób zrównoważony. Osoby prowadzące farmy mają swobodę stosowania zarówno technik, jak i filozofii hodowli. 

To właśnie te wartości stworzyły w tym miejscu przestrzeń do hodowli m.in. spiruliny i ziół. Służą one utrzymaniu dobrego zdrowia społeczności. Traktowane są również jako dar natury dla ludzkości. Stąd tak wspaniale idea hodowli spiruliny, jako pożywienia, a także propagowanie ziołolecznictwa w oparciu o mądrość medycyny ajurwedyjskiej, wpisuje się w ideę Auroville jako miejsca tak ważnego dla wszystkich ludzi. Stosowanie w hodowli roślin metod przyjaznych środowisku naturalnemu jest bardzo istotne dla zachowania ich wartości odżywczych i prozdrowotnych. 

Wśród farm i gospodarstw, których w Auroville jest ponad 20 znajdują się dwie tak dla nas ważne: Windarra i Kottakarai. Poczytaj o nich więcej w tekście o Aurospirul.